Iphone 6Nov2014 090

Grønt fjernvarmevand fra 8/9-2014

Nyt tiltag for at finde eventuelle lækager

 

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk oplever et historisk lavt tab af vand fra fjernvarmenettet.

Vi er dog stadig på jagt efter utætheder i varmeinstallationer, og vi vil fremover tilsætte et grønt farvestof til fjernvarmevandet, der gør det lettere at opdage selv små utætheder.

Det grønne farvestof, som for første gang blev tilsat mandag den 8. september, 2014, er ikke sundhedsskadeligt. 

Er vandet fra din vandhane grønt, når farvestoffet er tilsat, har du en defekt vandvarmer, som betyder, at fjernvarmevandet løber over i dit varme brugsvand.

Opdager du grønt vand, skal du kontakte din VVS-installatør.

Du behøver ikke at kontakte Morsø Spildevand, hvis dit brugsvand bliver grønt, da driftschef Jane Aggerholm her oplyser, at det er samme produkt, man til dagligt anvender som sporingsstof i spildevandssystemer.

Dog vil Morsø Spildevand gerne have besked fra dig, hvis du kommer til at udlede en større mængde til kloak.

 

Selv om du ikke har fået grønt vand i hanen, efter det grønne farvestof er blevet tilsat, kan du ikke være sikker på, at din installation er tæt. Da de fleste af værkets forbrugere bor i områder, hvor trykket på brugsvandet er højere end trykket på fjernvarmevandet, vil du ikke få grønt fjernvarmevand i brugsvandet, selvom din installation er utæt – brugsvandet kan dog godt løbe over i fjernvarmesystemet.

Når der løber brugsvand ind i fjernvarmesystemet, tilføres der ilt og kalk, som ødelægger rørene. Det er uhensigtsmæssigt for varmeværket – og uøkonomisk for dig, da du betaler for brugsvand, som du ikke har glæde af. 

 

Det er en god idé selv at tjekke varmeinstallationen/vandvarmeren for utætheder/ defekter. 

Sådan gør du: 

1. Luk for alle vandhaner i ejendommen. Bevæger tælleren på vandmåleren sig, kan det være tegn på en utæthed. 

2. Luk for vandforsyningen ved hovedhanen (ved vandmåleren). Åbn nu for en vandhane til varmt vand. Kommer der vedvarende varmt vand/grønt vand ud af den varme hane, er der en utæthed.

 

Sørg for, at vaskemaskinen og opvaskemaskine ikke er i brug, når du foretager undersøgelserne.

 

Skulle du komme i berøring med sporstoffet, vil almindelig vask gøre godt.