Penge

BILLIGERE FJERNVARME

Igen i år bliver fjernvarmen billigere.

Det blev på bestyrelsesmødet den 10. maj 2017 besluttet at ændre metoden for beregning af fast bidrag. Fast bidrag vil fremadrettet blive afregnet med kr. 20,00 pr. kvadratmeter, idet alle forbrugere samtidig vil blive afregnet efter samme metode, uanset bygningens anvendelse.

Ændringen vil for de fleste forbrugere opleves som en nedsættelse af den samlede varmepris.

Den variable varmepris, kr. 437,50 kr./MWh, fortsætter uændret.